Matematiikka

MATERIAALIA TEHTÄVIIN

Pajakerta 1: Tilavuushaaste

Pajakerta 2: Laivanupotus

Pajakerta 3: Salaperäiset kappaleet

Pajakerta 4: Salatut viestit

LISÄÄ PULMIA

Summamutikka-keskuksen toiminnallisen matematiikan materiaalipankista löytyy lisää pulmia pohdittavaksi ja pelejä pelattavaksi. Materiaalipankki löytyy osoitteesta blogs.helsinki.fi/summamutikka.

Esimerkiksi seuraavia pulmia kannattaa kokeilla:

SUMMAMUTIKKA

Summamutikka-keskus on matematiikan oppimisen keskus, joka toimii osana Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskusta. Keskuksen tavoitteena on innostaa ja motivoida lapsia ja nuoria matematiikan ja sen opiskelun pariin, tukea lasten ja nuorten matematiikan opiskelua, oppimista ja harrastuneisuutta sekä tukea matematiikan opettajia tärkeässä opetustyössään ja ammatillisessa kehittymisessään. Keskus järjestää monenlaista kerho- ja leiritoimintaa, joiden tarkoituksena on tarjota onnistumisen elämyksiä kaikenlaisille matematiikan oppijoille.