Hemsida

VÄLKOMMEN

Kluraklubb är en verkstadhelhet av funktionell matematik och programmering. Den är gjord för 9-13 -åriga barn och unga. På de här sidorna finns Kluraklubbens handledarguide samt tilläggsmaterial som man kan använda när man organiserar verkstäder. Kluraklubb-verkstäderna är ett intressant sätt att greppa matematik och programmering, och man behöver inte tidigare erfarenhet.

Kluraklubb härstammar från ett gemensamt projekt mellan Helmet-biblioteken, dvs. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbibliotek, och Helsingfors universitets vetenskapsutbildningscentrum. Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Deltagande bibliotek fanns det från varje Helmet-kommun.

Vi önskar er glada stunder med matematik och programmering!

Logotyper för Kluraklubbens samarbetspartnerna Helmet, LUMA Center Finland, Summamutikka, Linkki och Undervisnings- och kulturministeriet.