Programmering

SCRATCH-MODELLSPELEN FRÅN HANDLEDARGUIDE

Verkstad 1: Juveltjuv

Verkstad 2: Havsäventyret

Verkstad 3: Astronomerna

Verkstad 4: Detektiverna

Verkstad 5: Jordenruntresan

Man får fråga efter hjälp med Scratch i vår Spelklinik. Kliniken fungerar på finska men vi svarar gärna också på svenska.

FLER UPPDRAG

Linkki erbjuder också många mer spelinstruktioner. De finns på finska från Linkkis materialbank. Vi rekommenderar t.ex.:

Uppdrag som kan göras utan datorer kan man hitta från CS Unplugged (på engelska).