Programmering

SCRATCH-MODELLSPELEN FRÅN HANDLEDARGUIDE

Verkstad 1: Juveltjuv

Verkstad 2: Havsäventyret

Verkstad 3: Astronomerna

Verkstad 4: Detektiverna

Verkstad 5: Jordenruntresan

Man får fråga efter hjälp med Scratch i vår Spelklinik. Kliniken fungerar på finska men vi svarar gärna också på svenska.

FLER UPPDRAG

Linkki erbjuder också många mer spelinstruktioner. De finns på finska från Linkki-centers materialbank. Vi rekommenderar t.ex.: