Kontakt

HELMET-BIBLIOTEK

Var bibliotek tar hand om sina verkstad själv. Information om nya verkstad meddelas på Helmet-bibliotekens barnsidor.

LINKKI OCH SUMMAMUTIKKA

Linkki- och Summamutikka-centrer är en del av Helsingfors universitets LumA-vetenskapsutbildningscentrum. Centrers mål är att inspirera och motivera barn att studera programmering och matematik samt stödja lärarna med material av dem. Centrer ordnar varierande klubb- och lägerverksamhet vars syfte är att erbjuda upplevelser av att lyckas för alla som lär sig logiska ämnen liksom programmering och matematik.

Kontakt för Linkki-center

Kontakt för Summamutikka-center: kontaktperson för matematik