Handledarguide

OBS: Handledarguiden gjordes med Scratch 2.0. Det finns några kommandona som har andrats litet i den nya Scratch 3.0. -versionen. Det kan vara att texten eller färgen i kommandot är inte de samma som i handledarguiden, men i grundprincip borde anvisningar fungeras. Vi updaterar handledarguiden men vi kan inte ännu lova när den nya versionen publiceras.

Handledarguiden innehåller uppdrag i matematik och programmering åt en instruktör. Guiden passar till en nybörjare.

Handledarguiden är licenserad med Creative Commons BY-NC-SA-licens.